Yes! Te Marautanga O Aotearoa has been loaded into iUgo. To access this, call us on 0800 087 376 or email via the Contact Us tab and we'll make it available for all iUgo users within your school or kura.


Below is a Māori to English translation of each section in a plan template that is aligned to the Te Marautanga O Aotearoa Curriculum.

Ariā - the big idea


Matauranga Nui - Key Competencie
s


Whāinga Paetae - Achievement Objectives


Paerewa Paetae - Standards and Assessment


Ngā Anga Tupuranga Hangarau Matihiko - Digital Technologies Progress Outcomes (Technology only)


Ngā Āhuatanga o te Ākonga - Learner Characteristics (Te Reo Māori only)


Waiaro - Attitudes/ values

Hangarau i te Akomanga - eLearning/ ICT Integration

He Kupu Whakaahua i te Matatau - Proficiency descriptors (Learning Languages only)


Ngā Āhuatanga o te Ākonga i te Tomokanga - Learner characteristics (Te Reo Pakeha only)


Pūkenga Whakaaro - Thinking skills

Ngā Whāinga Pūtaiao - Science aims (Science only)

Ngā Aho - Technology areas (Technology only)

Aromatawai - Assessment focus

Taunga - Success Criteria

Hononga Ki Kaupapa Kē - Links to other curriculum areas

Arotakenga Wahanga - Unit evaluation

Rautaki Tautoko mo te Tauira - Strategies for learning support and/or extension

Tauira Ihumanea - Gifted and talented

Pūkenga - Skills (The Arts - Sound Arts only) 

Kete Kupu - Vocablulary

Huānga - Elements (The Arts only)

Horopaki - Contexts (Technology only)

Whāranga Wātea - Notes