Below is a Māori to English translation of each section in a plan template that is aligned to the Te Marautanga O Aotearoa Curriculum.

Ariā - the big idea


Matauranga Nui - Key Competencie
s


Whāinga Paetae - Achievement Objectives


Paerewa Paetae - Standards and Assessment


Ngā Anga Tupuranga Hangarau Matihiko - Digital Technologies Progress Outcomes (Technology only)


Ngā Āhuatanga o te Ākonga - Learner Characteristics (Te Reo Māori only)


Waiaro - Attitudes/ values

Hangarau i te Akomanga - eLearning/ ICT Integration

He Kupu Whakaahua i te Matatau - Proficiency descriptors (Learning Languages only)


Ngā Āhuatanga o te Ākonga i te Tomokanga - Learner characteristics (Te Reo Pakeha only)


Pūkenga Whakaaro - Thinking skills

Ngā Whāinga Pūtaiao - Science aims (Science only)

Ngā Aho - Technology areas (Technology only)

Aromatawai - Assessment focus

Taunga - Success Criteria

Hononga Ki Kaupapa Kē - Links to other curriculum areas

Arotakenga Wahanga - Unit evaluation

Rautaki Tautoko mo te Tauira - Strategies for learning support and/or extension

Tauira Ihumanea - Gifted and talented

Pūkenga - Skills (The Arts - Sound Arts only) 

Kete Kupu - Vocablulary

Huānga - Elements (The Arts only)

Horopaki - Contexts (Technology only)

Whāranga Wātea - Notes